ALFA Group Vector

Onze werkwijze: gestandaardiseerd waar nodig en op maat gemaakt waar gewenst.

We gebruiken onze ervaring om ieder project goed te plannen en ons op ieder detail voor te bereiden. Maar we weten ook: geen twee projecten zijn hetzelfde en omstandigheden zijn niet altijd vanzelfsprekend. Daarom standaardiseren we waar mogelijk, maar maken op maat wanneer dat zinvol en relevant is.

Hoe wij werken lichten we graag stap voor stap toe.

Doelstellingen en visie.

Wij denken in mogelijkheden. Door goed te luisteren naar uw uitdagingen en verwachtingen, creëren we kansen om het beste resultaat te boeken. We verdiepen ons in uw organisatie, uw mensen en de opdracht. Samen komen we zo tot een heldere probleemdefinitie en doelstellingen. We denken graag mee op elk niveau en helpen u een heldere visie te formuleren.

Voorstel op maat.

We maken altijd een voorstel op maat waarin de scope of work, kosten en deadlines eenduidig en transparant zijn weergegeven. Geen verrassingen. Door onze open blik, proactieve werkwijze en jarenlange ervaring, weten we dat het succes van het project mede bepaald wordt door de kwaliteit van het voorstel.

Planning en logistiek.

Na akkoord op het voorstel maakt ons team de benodigde projectplannen en documenten op. In nauw overleg met ons partnernetwerk nemen wij op onze karakteristieke wijze de verantwoordelijkheid voor een succesvolle voorbereiding.

Project Kick-off.

Voorafgaand spreken we met u de planning en de verwachtingen in detail met elkaar door. Proactief en pragmatisch, maar ook met alle oog voor detail, dragen we zorg voor een vlekkeloze start. Alle benodigde documenten, materialen, materieel en vergunningen zijn aanwezig bij de start van het project. Vanaf dag één zijn onze teams aan de slag en voeren wij met u een constante dialoog over wat nodig is om de doelen te halen.

Uitvoering werkzaamheden.

De werkzaamheden worden volgens plan uitgevoerd. Onze gespecialiseerde en vakkundige teams gaan tot het uiterste om iedere dag meerwaarde te leveren voor het project en uw organisatie.

Met de beste professionals in de industrie wordt het project geklaard, rekening houdend met de veranderingen en flexibiliteit die de uitvoering van (complexe) projecten met zich meebrengt. Wekelijkse meetings, heldere rapportages en betrokkenheid van ons managementteam zorgen voor transparantie, effectiviteit en efficiëntie.

Project oplevering & evaluatie.

We zorgen ervoor dat het project first time right en binnen de gestelde doelstellingen wordt opgeleverd.

We vieren graag succes, maar houden ook van kritisch beschouwen. Omdat wij geloven dat het áltijd beter kan. Aan het einde van elk traject blikken we graag samen terug. We stellen vast wat goed ging en waar we ruimte voor verbeteringen zien. We kijken gezamenlijk vooruit hoe we aan iedere (langdurige) relatie steeds weer waarde kunnen toevoegen.

ONZE PARTNERS.

ONS PARTNER-NETWERK VERSTERKT DE ONMISKENBARE ALFA KRACHT.

De wereld staat niet stil en naast constante groei van onze kennis en vaardigheden, geloven wij ook in de bundeling van krachten van ons operationele platform. Dit bestaat uit een vaste kern met betrouwbare en sterke leveranciers, subcontractors en overige partners waarmee we samen de opdracht tot een succes kunnen maken.

Door nauw samen te werken binnen ons netwerk zijn we in staat precies dat in te zetten wat nodig is voor de klus. Kwalitatief hoogstaande materialen en materieel, het modernste equipement en de subcontractors die passen bij de opdracht.